Ne dėl šlovės tas darbas, ne dėl garso. Dėl besimokančiųjų naudos. Justinas Marcinkevičius

SVEIKINAME TARPTAUTINIO KONKURSO "KENGŪRA 2015" NUGALĖTOJUS!

LIETUVIŲ KALBOS KENGŪRA
Augustė Stalioraitytė – Sidabrinės Kengūros diplomas

Kotryna Marčiūtė – Sidabrinės Kengūros diplomas

ANGLŲ KALBOS KENGŪRA
Justas Šmulkštys – Auksinės Kengūros diplomas

Viltė Karlikauskaitė – Oranžinės Kengūros diplomas

Dominykas Čičiūnas – Sidabrinės Kengūros diplomas

Greta Nikoličiūtė – Sidabrinės Kengūros diplomas

Neringos vidurinė mokykla - tolerantiška mokykla

Neringos vidurinė mokykla - tolerantiška mokykla

2015 m. balandžio 16 d. Neringos vidurinės mokyklos 9 ir 11 klasių mokiniai dalyvavo Klaipėdos universitete vykusioje mokslinėje mokinių konferencijoje “Tolerantiška mokykla – saugi visuomenė”. Į ją susirinko net 18 gimnazijų, progimnazijų atstovai, kurie pristatė mokslinius pranešimus apie toleranciją ir jos sklaidą mokyklose.

Svečiuose – Rusnės specialiosios mokyklos auklėtiniai

Balandžio 15 dieną Neringos vidurinėje mokykloje lankėsi penkiolika mokinių, kuriuos lydėjo trys mokytojos iš Rusnės specialiosios mokyklos.
Su svečiais iš Rusnės bendravo, jų surengtame koncerte dalyvavo 6, 7, 11 klasių mokiniai su mokytoja Neringa Sadauskiene.

Kovo 11-osios minėjimas

2015m. kovo 13 dieną Neringos vidurinėje mokykloje vyko minėjimas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo 25-mečiui.
Renginys „Lietuvos tūkstantmečio kelias“ pradėtas istorijos mokytojo Mindaugo Janukonio žodžiais: „Į kovo 11-ąją mus atvedė tūkstančio metų tautos istorija, sutelkė kova už Nepriklausomybę. Kartu susitelkę galime įveikti visas negandas. Didinga mūsų šalies istorija tai jau ne kartą įrodė“.
Renginio metu buvo pristatyti esminiai Lietuvos tūkstantmečio istorijos laikotarpiai, kuriuos pristatė 7 klasės mokiniai Edvinas Laukys, Astijus Barila, Arminas Bergaudas; 12 klasės mokiniai Žygimantas Ragožius ir Armandas Kožemečenko. Skambėjo Neringos meno mokyklos mokinių kanklėmis atliekami kūriniai, dainuojamos dainos, skirtos tėvynei.
Šventę vainikavo trumpas videofilmas apie Kovo 11 –osios reikšmę, jame mintis reiškė Neringos vidurinės mokyklos mokiniai.

Innovative Technologies for Active Language Class Inovatyvios technologijos aktyviai kalbų klasei.

Projekto nr. 2014-1-FR01-KA201-002536_8
Inovatyvios technologijos aktyviai kalbų klasei, tai trijų metų ERASMUS+ strateginė mokyklų partnerystė, kurioje dalyvauja aštuonios vidurinės mokyklos iš Čekijos Respublikos, Prancūzijos, Graikijos, Makedonijos, Rumunijos, Ispanijos, Turkijos ir Lietuvos.

Projekto metu bus siekiama pagerinti mūsų mokinių motyvaciją ir įsitraukimą į užsienio kalbų mokymąsi, suteikiama galimybė ugdyti kalbinės komunikacijos kompetenciją, susipažinti su kaimyninėmis Europos šalimis, atrasti Europos kultūrą savo gimtajame krašte, pristatyti savo pačių kultūrą, praplėsti kultūrinius horizontus bei stiprinti savo europietišką pilietiškumą.
Valstybės partnerės sutarėme palyginti valstybių mokymo metodus, keistis praktika ir dalintis patirtimi. Taip pat bus organizuojami penkių dienų IKT (informacinių ir komunikacinių technologijų) mokymai mokytojams 2015 m. kovo mėnesį Nidoje. Po tris mokytojus iš kiekvienos partnerinės organizacijos mokysis naudotis įvairiomis IKT priemonėmis Jie taip pat išmoks naudotis nuotraukomis, video, judančia animacija, išmaniaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais, įgyvendinti netradicinės klasės modelį, patalpinti bei dalintis visa sukurta medžiaga projekto internetiniame puslapyje.
Šio projekto metu bus organizuojami keturi tarpvalstybiniai projekto susitikimai. Šie susitikimai suteiks galimybę mokytojams stebėti pamokas kitose šalyse, jas palyginti su savo vedamomis. Tai leis jiems dalintis savo patirtimi su kitais, vesti inovatyvias pamokas savo mokiniams bei gauti iš jų grįžtamąjį ryšį. Galiausiai, jie praktikuos savo užsienio kalbos žinias ir susipažins su Europos kultūrine įvairove.
Kalbant apie mūsų mokinius, mes, visų pirma, atliksime pirminius vertinimus ir įvertinsime mokinių gebėjimus bei įgūdžius. Atsižvelgę į rezultatus, mes kryptingai sukursime skirtingų įgūdžių ir lygio grupes, įtrauksime į komandinio darbo veiklas, atitinkamai pritaikytas pagal jų gebėjimus ir galimybes.
Taip pat mes duosime jiems atlikti užduotis, kurios skatins naudoti bei ugdyti IKT ir kalbėjimo įgūdžius, kuriuos jie, tikėtina, naudos savo ateities profesiniame gyvenime. Be to, mes įtrauksime mokymo veiklas, kurios bus paremtos naujųjų technologijų naudojimusi, siekiant gerinti darbo grupėje procesą. Taip pat mes parinksime temas ir užduotis, kurios yra susijusios su realiu pasauliu ir yra aktualios mūsų mokinių gyvenimui. Galiausiai, jie dalyvaus trejose dešimties dienų kalbų stovyklose, kurios bus organizuojamos skirtingose partnerinėse valstybėse. Šie susitikimai sukurs mokiniams autentiškas tarpusavio bendravimo situacijas su kitais bendraamžiais, besimokančias europiečiais, bei suteiks jiems neįtikėtinas galimybes tobulinti komandinę dvasią, įgauti daugiau atsakomybės, praplėsti kultūrinius horizontus, susirasti naujų draugų ir skatinti toleranciją.
Įvairios sukurtos ir naudojamos įvertinimo priemonės užtikrins mūsų strategijos efektyvumą. Dažna komunikacija tarp partnerių naudojant Skype ir E-twining erdves - užtikrins kuo geresnes tolimesnes partnerystės veiklas. Mūsų rezultatų skleidimui mes sukursime Facebook paskyrą, Yahoo grupę, publikuosime straipsnius vietinėje ir regioninėje spaudoje.

Visos sukurtos pamokos ir medžiaga bus laisvai dalijamasi projekto internetiniame puslapyje, kad mokiniai bei kalbų mokytojai Europoje ir visame pasaulyje galėtų ja naudotis, palikti savo atsiliepimus. Projektui pasibaigus, mūsų partnerystė tęsis bendradarbiaujant E-twinning portale.
To pasekoje, ši partnerystė ne tik padės mūsų mokiniams, kurių turėtų būti apie keturi šimtai, vystyti užsienio kalbų kalbinius įgūdžius ir kurti jų europietišką pilietybę, bet taip pat pagerins jų socialines galimybes.
Dalyvaujantiems mokytojams, kurių bus apie penkiasdešimt, bus suteikta galimybė tobulinti savo kalbinius įgūdžius, išmokti naudotis inovatyviomis skaitmeninėmis ir IKT mokymo priemonėmis savo praktikoje. O pamokos taps patrauklesnės, labiau įtraukiančios ir motyvuojančios mokinius siekiant geresnių rezultatų.

Bendradarbiavimo sutartis

2015 m. vasario 05 d. pasirašyta trišalė bendradarbiavimo sutartis tarp Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos, Vilniaus Universiteto ir Neringos vidurinės mokyklos.

Gurgu gurgu į Kaziuko turgų...

Nuotraukų galerija

Norėdami susipažinti su vertingiausiu protėvių kultūriniu palikimu bei puoselėti senolių papročius ir tradicijas, Neringos vidurinėje mokykloje pradinukai surengė tradicinę pavasario šventę - „Kaziuko mugę“.

Šimtadienis - tai diena, kai veidą puošia šypsena

"Šimtadienis - tai diena, kai veidą puošia šypsena", - tokiais įžanginiais žodžiais buvo pradėtas mokyklos tradicija tapęs renginys. Kaip ir kiekvienais metais, renginio pirmojoje dalyje dvyliktokai galėjo prisiminti visą savo dvylikos metų istoriją mokykloje, o sugrįžti į praeitį padėjo pirmoji mokytoja Ramutė Rušinienė, pirmasis auklėtojas Kęstutis Subačius.

Surinktas turinys