Ne dėl šlovės tas darbas, ne dėl garso. Dėl besimokančiųjų naudos. Justinas Marcinkevičius

KVIETIMAS Į VISUOTINĮ TĖVŲ SUSIRINKIMĄ

KVIETIMAS Į TARPTAUTINĖS MOKYTOJŲ DIENOS ŠVENTĘ

TARPTAUTINĖS MOKYTOJŲ DIENOS ŠVENTINĖ PROGRAMA

8 klasės mokinių pažintinė kelionė į Anykščius

8 klasės mokinių pažintinė kelionė į Anykščius

Kelionė į Anykščius
Tik prasidėjus mokslo metams mūsų klasei buvo suteikta proga išvykti į Anykščius edukacinė kelionė. Šios kelionės tikslas - plačiau sužinoti apie Antaną Baranauską, kuris gyveno Anykščiuose, taip pat susiplanavome aplankyti ir kitas vietas: Arklio muziejų, J. Biliūno kapą (Laimės žiburį), siaurojo geležinkelio istorijos muziejų, labirintų parką, medžių lajų taką, puntuko akmenį, Jono Biliūno sodybą. Pasiruošėme kelionei ir išklausėme instruktažą. Pagaliau išaušo ankstyvas rytas ir mes išvažiavome. Kelias ilgas - per visą Lietuvą.
Pasiekėme Anykščius. Įsikūrę Jono Biliūno gimnazijos bendrabutyje, keliavome į Antano Baranausko klėtele, A. Žukausko - Vienuolio memorialinį namą – muziejų, S. Petraškos paveikslų, sukurtų iš akmens dulkių parodą. Paskui vykome į Arklio muziejų kuriame labai įdomiai pasakojo apie geriausią žmogaus draugą arklį, mums labai patiko, tik gaila, pradėjo lyti todėl negalėjome pamatyti arklių. Paskui vykome į J. Biliūno sodybą. Mums pasakojo istoriją apie rašytoją, aprodė sodybą. Pamatėme daiktus, kuriuos vaikystėje naudojo J. Biliūnas. Tą patį vakarą važiavome į Lajų taką ir prie Puntuko akmens. Nuvažiavę ten, mes pamatėme Puntuką, ant kurio buvo iškalti S. Dariaus ir S. Girėno portretai. Užlipę ilgais laiptas pagaliau atsidūrėme Lajų take. Iš paukščio pamatėme, koks nuostabus A. Baranausko apdainuotas Anykščių Šilelis.
Ryte susiruošėme važiuoti į siaurojo geležinkelio istorijos muziejų. Ten pamatėme senovinių traukinių. Sužinojome, kodėl šis geležinkelis vadinamas siauruku. Paskui kopėme į Liudiškių piliakalnį kuriame aplankėme J. Biliūno kapą. Kiek pasigrožėję važiavome į labirintų parką. Pradžioje ėjome į veidrodžių karalystę, kurios sienos buvo veidrodinės. Labai linksma ir smagu buvo klaidžioti labirintais. Labirintuose buvo gana slidu, bet tai mums nesugadino nuotaikos. Laikas grįžti namo. Baigėsi smagi, įdomi, linksma ir įsimintina kelionė.
8 klasės mokiniai: G. Kobozevaitė, D. Čičiūnas, D. Kožemečenko

RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ

Mokslo ir žinių dienos šventė prasidėjo šv. Mišiomis Nidos katalikų bažnyčioje, kurias aukojo kun. Rimvydas Adomavičius.

Po šv. Mišių iškilminga eisena, lydima policijos ekipažo, patraukė į gimnazijos kiemą, kur vyko iškilminga Rugsėjo 1-osios šventė. Susirinkusią bendruomenę sveikino miesto meras D. Jasaitis, kuris pirmą kartą peržengusiems gimnazijos slenkstį mokinukams įteikė Lietuvos pirmoko pasus.

Gimnazijos direktorius Simas Survila, sveikindamas mokinius ir jų artimuosius naujų mokslo metų proga, linkėjo mokiniams siekti mokslo aukštumų.

Renginį vainikavo studijos „Afrikos būgnai“ pasirodymas. Skambūs afrikietiški ritmai pakvietė drąsiai, pakilia nuotaika pradėti dar vienerius mokslo metus.

Rugsėjo 1-osios šventės akimirkos čia...

SVEIKINIMAS RUGSĖJO 1-OSIOS PROGA

KVIETIMAS DALYVAUTI RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖJE

Neringos gimnazijai reikalingi darbuotojai

- Vairuotojas (-a) dirbti 1,0 etatu, mokykliniam autobusui, turintis vairuotojo pažymėjimą, turintis ne trumpesnį 3 m. darbo stažą, suteikiantį teisę vairuoti D arba D1 kategorijos transporto priemones. atsakingas, sąžiningas, komunikabilus, be žalingų įpročių.

- Vidaus patalpų darbininkas, atsakingas, sąžiningas, be žalingų įpročių.

- Darželio auklėtoja (-as) privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir turintis auklėtojo kvalifikaciją.

Kreiptis tel. 8 68 225 080; CV siųsti el. paštu rastine@nidosvm.lt; nidosvm@nida.lm.lt arba faksu 8 (469) 52291 . Priėmimas į darbą vykdomas atrankos būdu (pokalbis). Skelbimas galioja iki 2016 m. rugsėjo 05 d.

Gimnazijos administracija

Surinktas turinys