Ne dėl šlovės tas darbas, ne dėl garso. Dėl besimokančiųjų naudos. Justinas Marcinkevičius

S K U B I A I reikalinga ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo auklėtoja

NERINGOS GIMNAZIJAI
S K U B I A I reikalinga ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo auklėtoja

Darbas - nuolatinis.

Darbo pobūdis: darželio auklėtoja 0,5 etato;

Reikalavimai:

•aukštasis universitetinis (pedagoginis) išsilavinimas;
•kompiuterinis raštingumas (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer);
•Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos išsilavinimas.

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

Korupcijai - NE

Nuo 2004 metų kasmet gruodžio 9-ąją visame pasaulyje minima Tarptautinė antikorupcijos diena. Ši diena yra simbolinė, kadangi 2003 metais Meksikoje buvo pasirašyta Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją.

Ši diena skiriama prisiminti ir skatinti atsakomybę, skaidrumą, sąžiningumą.
Neringos gimnazijos mokiniai Tarptautinę antikorupcijos dieną paminėjo mokyklos kieme susiburdami į gyvą „NE“ korupcijai.

Senajai mokyklai – 90 metų

Senajai mokyklai – 90 metų

Lapkričio 13 dieną Neringos gimnazijoje tvyrojo ypatinga nuotaika – buvo švenčiama senosios mokyklos 90 metų sukaktis.
Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės sveikinimo, skirto Neringos gimnazijos bendruomenei, žodžiai: „Tai proga sugrįžti į gimnazijos ištakas, apmąstyti nueitą kelią, pasidžiaugti nuveiktais darbais ir atsakingai planuoti ateitį“, sietini su jubiliejaus šventės tikslu – suburti esamus ir buvusius gimnazijos mokytojus, mokinius, darbuotojus, prisiminti mokyklos istoriją ir kartu kurti ateities planus.
Skambant kanklių muzikai į aktų salę rinkosi garbūs svečiai: buvę ir esami mokytojai, mokiniai, mokyklos bendruomenės nariai.
Vienas svarbiausių scenos akcentų – švyturys – kvietė trumpam stabtelėti, primindamas, jog mokykla – tai ne tik pastatas, pamokos, skaičiai, formulės ar taisyklės, tai amžinai gyvas, klegantis pasaulis, kupinas bendravimo, teikiantis prasmę visam gyvenimui. Švyturio, Laimės žiburio, ugneles uždegė pradinių klasių mokiniai, kurių tėvai ir seneliai taip pat mokėsi šioje mokykloje. Liepsnojant švyturio liepsnelei, gyvybės, savitarpio supratimo šilumos, nuolatinio atsinaujinimo ir vilties simboliui, mokiniai priminė mokyklos istoriją: Pirmoji mokykla Nidoje buvo pastatyta 1745 m. Jos vieta nežinoma. XVIII amžiuje smėlio drobulė užklojo visą kaimą. Liko tik bažnyčia ir mokykla. Netrukus užpustė ir bažnyčią, ir mokyklą. „Ilgai nebuvo nieko,/ Gal tik noras,/ Kad visa šita būtų:/ Tas vieškelis į kalną/ Ir godžios vaikų akys“. 1925 m. lapkričio 15 d. iškilmingai buvo atidaryta nauja mokykla.
Mokinių, kuriems padėjo istorijos mokytojas M. Janukonis, paruoštas pristatymas „Mokyklos istorija 1925–2015“ vaizdžiai atskleidė visą mokyklos 90 metų istorijos kelią, kuris vienai kartai padėjo artimiau prisiglausti prie praeities, o kitą kartą sugrąžino į prabėgusius metus.

Apie gyvenimą mokykloje pasakojo ilgametis mokyklos direktorius, pradinuko, įžiebusio simbolinio švyturio švieseles, prosenelis Stanislovas Valančius, kuris prisiminė vadovavimo mokyklai pradžią - 1954 m., kai tuomet mokėsi dvi grupės – lietuvių ir rusų, o pirmasis mokytojų posėdis trukęs iki antros valandos nakties. Kalbėjo ir apie priestato statybą, kai teko pačiam rūpintis netikėtai ant sienos išpaišyto politinio veikėjo portreto nuvalymu. S. Valančius pagarbiai dėkojo buvusiam kolektyvui, o visai Neringos gimnazijos bendruomenei linkėjo neužmigti ant šiandienos laurų bei kartu siekti užsibrėžtų tikslų.
Vigantas Giedraitis, vadovavęs mokyklai 1990-1997 m., prisiminė nepriklausomybės atgavimo metus. Direktorius akcentavo, jog vienas iš rimčiausių iššūkių – mokyklos rekonstrukcija, prasidėjusi 1987 m. ir baigta 1999 m. Bet svarbiausia, pasak V. Giedraičio, tai bendruomenė, kuri esanti didžiulė jėga, galinti labai daug nuveikti. O kitos mokyklos Lietuvoje turinčios būti tokios, kokia yra Neringoje. Nuoširdžiai padėkota tiems, kurie dirbo, dirba ir dirbs šioje mokykloje.
Mokyklos direktorė Rūta Žeimienė savo pasakojimu sugrąžino į 1999 metus, kai buvo atidarytas pagrindinis mokyklos korpusas, kalbėjo apie pirmuosius tarptautinius projektus, apie mokinių pasiekimus. Nusilenkdama mokytojams, visiems mokyklos darbuotojams, sakė: „Ne mokyklos sienos, ne kompiuteris yra svarbiausi dalykai mokykloje, o mokytojas bei mokinys ir jų dialogas“. Direktorė R. Žeimienė visiems linkėjo meilės, atidumo, gerumo.
Prisiminimais apie mokyklą dalijosi buvę mokytojai - Angelė ir Vytautas Rinkūnai, Teodora Liobienė, Liuda Stasiūnaitienė, Danutė Radzevičienė, Stanislovas Razutis, kurie mokyklai atidavė didžiąją savo gyvenimo dalį. Šiems mokytojams vadovavusi ilgametė pavaduotoja ugdymui Vida Kizevičienė su neišblėstančiu optimizmu jaunajai kartai linkėjo: „Dirbkim, mylėkim savo kraštą ir mokyklą“.
Šiandien mokykla didžiuojasi garsiais žmonėmis, nes kiekvieno asmeninis pasiekimas – tai garbė mokyklai, miestui, Lietuvai.
II gimnazijos klasės mokiniai, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojos V. Montvilaitės, pristatė pranešimą „Jie garsina mūsų mokyklą“. Vėliau jauniausias vyskupas Linas Vodopjanovas pasidalino savo prisiminimais, kaip jis skubėdavęs siaurais senosios mokyklos laiptais pasibaigus pamokai. Prisipažino, jog mokykloje skiepytos žmogiškosios vertybės padėjo pasirinkti savąjį gyvenimo kelią.
1992 m. abiturientas, Neringos meras D. Jasaitis, teigė, kad didžiuojasi baigęs šią mokyklą, kad šiandien mokytojams reikią daugiau dėmesio ir pagarbos, nes mokykla - tai žmonės: ir pasitinkantys pirmoje klasėje, ir lydintys tol, kol įteikiamas atestatas. 1996 m. abiturientas vicemeras D. Mikelis taip pat negailėjo pagarbių žodžių: „Mokykla – švyturys, o mokytojai – tai šviesos nešėjai“.
I laidos (1972 metų laidos) abiturientas Vytautas Valančius linkėjo puoselėti mokyklą, o ją pabaigus ieškoti savosios nišos Neringos mieste.
Sveikinimus ir linkėjimus dirbti kūrybiškai, sutelktai bei rezultatyviai išsakė ir kiti garbūs svečiai. Klebonas R. Adomavičius, džiaugdamasis mokykla-švyturiu, linkėjo: „Mylintis žmogus – didžiausia dovana, tad mylėkite ir būkite mylimi“.
Švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė sakėsi buvusi nustebinta ir ieškojo atsakymo į klausimą – „Kodėl, pravėrus mokyklos duris, iškart aplankė gera nuotaika, šiluma?“ Atsakymo variantų buvusių įvairių: gal todėl, kad čia meras baigė mokyklą, gal todėl, kad čia mokėsi jauniausias vyskupas...Tačiau išvydusi, kai buvę mokiniai lenkia galvą prieš mokytoją, įsitikino, kad vertybių puoselėjimas šioje mokykloje yra prioritetas. Vertybių pagrindas niekur nedingstąs, kad jį puoselėja visi čia dirbę ir dirbantys vadovai, kurie džiaugiasi kiekvienu, kad mokyklos bendruomenėje yra svarbūs visi, o mokykla unikali todėl, kad gražūs žodžiai neateina bet kaip, jie yra išjausti. Viceministrė įteikė dovaną gimnazijos bendruomenei – laikrodį, kuris, skaičiuodamas minutes, valandas, dienas, metus, skatintų judėti į priekį, nesustoti ir neabejoti. Taip pat perdavė Švietimo ir mokslo ministrės A. Pitrėnienės padėką direktoriui S. Survilai už kūrybingą ir sėkmingą darbą.
Sveikinimo žodžius tarė Karaliaus Mindaugo profesinio centro atstovai, buvusi Juodkrantės mokyklos direktorė A. Balsevičienė, politikai A. Burkšas, A. Noreika.
Dėkodamas už sveikinimus, Neringos gimnazijos direktorius S. Survila džiaugėsi visais, kurių dėka šis renginys įvyko, nes galimybė susitikti, pajausti bendravimo galią esanti ypatinga žmogui suteikta dovana. Direktorius padėkojo Neringos savivaldybei už nuoseklų mokyklos finansavimą, padedantį įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Taip pat įteikė padėkas mokytojams už ilgametį darbą šioje mokykloje: A. Stūrienei, N. M. Katėnienei, V. Stonienei - už 40 metų, A. Sodienei – už 35 metų, A. Buržinskienei – už 15 metų, A. Žukauskienei – už 10 metų nuoširdų pedagoginį darbą.
Renginio pabaigą vainikavo simbolinis juostos kirpimas, atvėręs duris į Neringos gimnazijoje kuriamą muziejaus erdvę, atveriančią mokyklos praeities lobynus ir siekiančią išsaugoti tai, kas kiekvienam iš mūsų buvo, yra ir tikriausiai bus svarbu.

Vitalija Studencovaitė
Veiklos stebėsenos ir informacijos skyriaus vedėja

Erazmus+ KA1

Erasmus+ KA1

Neringos gimnazijos pavaduotoja A. Stūrienė ir mokytojos A. Buržinskienė, R. Šerpetauskienė spalio 16-30 dienomis tobulinome anglų kalbos įgūdžius Jungtinėje Karalystėje, Braitono kalbų koledže. Pamokose pasakojome apie savo šalį, susipažinome su kitų studentų iš Brazilijos, Kinijos, Japonijos, Turkijos ir Portugalijos, taip pat atvykusių mokytis, gimtosiomis šalimis.

SUSITIKIMAS SU RAŠYTOJU LAIMONU INIU

Mūsų gimnazijoje spalio mėnesį viešėjo rašytojas, sakmių, pasakaičių, legendų, spėlionių kūrėjas Laimonas Inis. 1 - 4 klasių mokiniai ir šeštokai susitiko su rašytoju, kalbėjosi apie knygas, patys dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Seku seku pasaką“, drauge kūrė pasaką apie gyvūniją.

“Tarp vandenų….”

“Tarp vandenų….”

Neringos gimnazijoje vykdoma Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja gimnaziją į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina bendruomenės aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Šiais mokslo metais gimnazijos mokiniai startuoja projektu „Tarp vandenų...“. Mokiniai domisi Kuršių marių ir Baltijos jūros vandenų būkle, augmenija, gyvūnija, Kuršių marių įtaka Neringos klimatui.
Netradicinę integruotą pamoką prie Baltijos jūros pravedė 2-3 klasių mokytojos Rovena Šerpetauskienė ir Nijolė Katėnienė. Mokiniai sužinojo apie Baltijos jūros atsiradimą, apžiūrėjo prie jūros augančius augalus, su pajūryje rastais akmenukais kūrė muziką, žaidė ir iš smėlio statė pasakų pilis.
Patirtus įspūdžius ir įgytas žinias mokiniai pritaikė pamokose kurdami eilėraščius, ruošdami stendą apie smėlynuose augančius augalus.

Kiekvieną rudenį pradinių klasių mokiniai organizuoja rudens gėrybių darbelių parodėles. Šiais metais rudeninei darbelių parodai suteiktas pavadinimas „Rudenėlis lapais bėga“ ne tik atspindi Gamtosauginių mokyklų programos projekto „Tarp vandenų...“ tąsą, bet ir primena visai mokyklos bendruomenei, kad keičiasi metų laikai, kad turime spėti pasidžiaugti gamtos dovanojamomis spalvomis ir gėrybėmis. Medžių lapams pageltus, kaštonams prinokus, giliukams nubyrėjus darbelius mokiniai kūrė kartu su savo šeimos nariais ar mokytojais. Parodą organizavo pradinio ugdymo mokytojai.

Gamtosauginio mokyklos komiteto pirmininkė Nijolė Marytė Katėnienė

Nuotraukos iš projekto čia...

Nidos švietimui – 270 metų

„Pirmasis mokytojas į Nidą atvyko prieš 270 metų. Į Juodkrantę mokytojas atvyko trimis metais anksčiau“, – sakė Neringos gimnazijos direktorius Simas Survila, su švietimo ir mokslo viceministre Genoveita Krasauskiene aptardamas gimnazijos vystymui svarbius klausimus.
Tad lapkričio mėnesį minint Neringos gimtadienį, bus prisimintos ir švietimo sukaktys, nes jų – ne viena. 90-metį švenčia ir senasis Nidos mokyklos pastatas. „Šiemet savivaldybė skyrė lėšų šio pastato atnaujinimui. Tikimės, kad taryba pritars mokyklos muziejaus steigimui. Pradėjęs vadovauti mokyklai, suradau labai daug vertingos medžiagos, kurią verta parodyti ne tik neringiškiams, bet ir svečiams“, – mintimis dalijosi šių metų gegužės 29 dieną gimnazijos statusą gavusios Neringos mokyklos vadovas ir pasidžiaugia, kad gimnazijos statusas ir moksleiviams, ir jų tėvams, pedagogams suteikia didesnę motyvaciją. Juk siekiant šio vardo dirbo visa mokyklos bendruomenė.
Kalbėdamasis su viceministre Genoveita Krasauskiene, gimnazijos direktorius pabrėžė, kad mokykla aktyviai bendradarbiauja su universitetais ir jų institutais. Su kai kuriais pasirašytos trišalės bendradarbiavimo sutartys, kai, be mokyklos ir instituto, į šią veiklą įsijungia ir Neringos savivaldybė.
„Praėjusiais metais aštuonis vaikus buvome išsiuntę į Biochemijos institutą. Ten jie dirbo su gyvom ląstelėm, kuo nelabai gali pasigirti net medicinos studentai. Dabar kviečiame biochemijos doktorantus porai savaičių atvykti padirbėti mūsų gimnazijoje, – mokyklos veiklą pristatė Simas Survila. – Šią vasarą į gimnaziją buvo atvykę 30 studentų iš Vilnius universiteto Geografijos fakulteto. Tai trišalis projektas kartu su Kuršių nerijos nacionaliniu parku. Studentai tyrė Neringos gruntą, ko gyvenime nebuvo daryta. Spalio mėnesį jie atvyksta ir į mokyklą, ir į savivaldybę pristatyti savo darbų 3D formate. Jų išvada – Neringa žymiai turtingesnė negu mes manėme.“
Direktorius pasidžiaugė, kad gimnazija junta didelį Neringos savivaldybės palaikymą. Pagal savivaldybės galimybes, gimnazijai skiriamas papildomas finansavimas. Tai rodo, kad savivaldybės tarybai ir vadovams rūpi Neringoje išsaugoti mokyklą.
Nors, atsakydamas viceministrei apie moksleivių skaičių, direktorius sakė, kad prognozės nėra labai linksmos, bet prošvaisčių yra. Šiais metais į mokyklą atėjo 12 pirmokų. Keturi mokiniai sugrįžo iš užsienio.
Savivaldybės tarybos sprendimu, gimnazijai perduotas Juodkrantės vaikų darželis ir Juodkrantės mokykla. „Tikiuosi, kad savivaldybės švietimo skyrius parengs tvarką, o tarybos nariai ją patvirtins, kad į darželį galėtume priimti klaipėdiečių vaikučius. Klaipėdoje labai trūksta vietų ikimokyklinukams. Daug kas prašosi, kad jų vaikučius priimtume. Tačiau, neturėdami patvirtintos tvarkos, to daryti negalime“, – sakė gimnazijos direktorius, pažymėdamas, kad turėdami autobusiuką, ne taip sunku būtų vaikus rytą atsivežti iš Klaipėdos ir vakare sugrąžinti juos tėvams.
Aistė Dobrovolskė

Surinktas turinys