Ne dėl šlovės tas darbas, ne dėl garso. Dėl besimokančiųjų naudos. Justinas Marcinkevičius

Respublikiniame anglų kalbos konkurse - įvertinimas už monologo anglų kalba pristatymą

Neringos gimnazijos I G klasės moksleivis Vasily Shramkov dalyvavo respublikiniame anglų kalbos konkurse, kuris vyko balandžio 22 - 23 dienomis Kaune. Anglų kalbą mėgstantys 9-10 klasių jaunuoliai iš visos Lietuvos raštu ir žodžiu atskleidė anglų kalbos gebėjimus, varžėsi komandinėse užduotyse. Vasily buvo įvertintas už aktorinį monologo anglų kalba pristatymą. Vasily džiaugiasi ne tik įgyta patirtimi, bet ir naujomis pažintimis su geriausiais Lietuvos moksleiviais - anglistais. Mokinį ruošė anglų k. vyr. mokytoja Inga Vainutienė.

Inga Vainutienė, anglų kalbos vyr.mokytoja

Kalbų mokymosi stovykla Italijoje

Š. m. balandžio 4-15 dienomis 10 gimnazijos mokinių ir mokytojai I. Vainutienė bei K. Januška dalyvavo Tarptautinėje kalbų mokymosi stovykloje Italijoje (Corniglio mieste). Mokiniai kartu su ERASMUS+KA2 projekto (2015-1-FR01-KA219-015184_1) partneriais iš Prancūzijos, Graikijos, Lenkijos, Anglijos, Ispanijos, Italijos ir Kroatijos mokėsi užsienio kalbų, pristatė savo šalį, vyko į pažintines - turistines išvykas.

Projekto veiklos finansuojamos ES lėšomis.

Projekto koordinatorė A. Stūrienė

Mokymasis Sicilijoje

Balandžio 4-9 dienomis 3 mokyklos darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose Sicilijoje, pagal Erasmus + KA1 projekto suplanuotas veiklas. Kursų „Mokymasis kasdieniniame gyvenime“ dalyviai sužinojo, kokios ugdymo priemonės slypi natūralioje kasdienio gyvenimo aplinkoje, kaip būtų galima jas integruoti į ugdymo procesą, kaip paskatinti bendradarbiauti vietos ir mokyklos bendruomenes.

Italija garsėja visuomenės atvirumu, glaudžiu žmonių bendradarbiavimu, todėl tikėtina, kad praktiniai pavyzdžiai išgirsti ar pastebėti kursų metu organizacijai suteiks idėjų kaip padaryti mokyklos ir bendruomenės bendradarbiavimo procesą įdomesniu ir efektyvesniu, kaip siekti mokyklos veiklos kokybės užtikrinimo ir tarptautiškumo plėtros.

Projekto veiklos finansuojamos ES lėšomis.

Erasmus+ KA1 projekto (2015-1-LT01-KA101-013134)
koordinatorė Albina Stūrienė

Knygos "Nidos mokyklos kronika" pristatymas

Knygos "Nidos mokyklos kronika" pristatymas

Kovo 24 dieną Neringos gimnazijoje įvyko labai lauktos knygos „Nidos mokyklos kronika“ lietuvių kalba sutiktuvės. Knygos pristatyme dalyvavo dr. Gitanas Nausėda, prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė, doc. dr. Nijolė Strakauskaitė ir buvusi Nidos mokyklos direktorė Rūta Žeimienė.

Dr. G. Nausėdos dėka aptiktas ir 2012 m. pavasarį Berlyno aukcione įsigytas 2 tomų rankraštis vokiečių kalba Chronik der Schule zu Nidden. 2013 metais ši kronika vokiečių kalba buvo išleista Lietuvoje. Leidinio unikalumas ir patrauklumas paskatino knygą išversti ir į lietuvių kalbą.

"Nidos mokyklos kroniką" daugiau kaip prieš 90 metų pradėjo rašyti Nidos mokytojas Henry Fuchsas. Tai unikalus šaltinis, pateikiantis ne vien sausą mokyklos veiklos, faktų ir įvykių išklotinę, bet perteikiantis išsamią Nidos ir jos apylinkių istorijos apžvalgą, dėmesingai aprašantis vietos gyventojų kasdieną ir šventes, rūpesčius ir godas.

Šventinę renginio nuotaiką kūrė folklorinio ansamblio "Giedružė" atliekamos Mažosios Lietuvos dainos.

Knygos pristatymo akimirkos čia...

Kvietimas į knygos "Nidos mokyklos kronikos" pristatymą

Surinktas turinys